Opvragen BKR-gegevens voortaan gratis

Tot voorkort moest een consument € 4,95 betalen om een uitdraai op te vragen van zijn of haar BKR. Vanaf mei 2018 worden er geen kosten meer in rekening gebracht voor het opvragen van uw eigen gegevens. Zo komt er een einde aan de ellenlange discussie omtrent het betalen voor een eigen BKR uitdraai.

 

Om overkreditering te voorkomen, zijn kredietverstrekkers verplicht om leningen vanaf € 250,- met een looptijd langer dan één maand te registreren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Het BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel zonder winstoogmerk.

 

Van de miljoenen Nederlanders die geregistreerd staan bij het BKR, heeft maar een klein deel een negatieve registratie. Een kredietverstrekker kan daarvan pas een melding doen nadat hij de consument op de hoogte heeft gebracht van een achterstallige betaling. De consument kan bezwaar maken tegen een negatieve registratie. Dat doet hij door contact op te nemen met de betreffende kredietverstrekker.

 

Wanneer u het niet eens bent met de kredietverstrekker omtrent de registratie en beide partijen komen daar niet uit, bestaan er een drietal opties:

 

  1. De kredietverstrekker maakt een belangenafweging.
  2. De onafhankelijke geschillencommissie doet een uitspraak.
  3. De rechter doet een uitspraak.

 

Het vaak voor dat consumenten helemaal niet op de hoogte zijn van negatieve registratie(s) bij het BKR. Negen van de tien keer komt een klant hier pas achter bij een kredietaanvraag voor een nieuwe auto of bij een nieuwe of 2e hypotheek. Erg vervelend wanneer door een “kleine” achterstand op bijvoorbeeld een verzendhuiskrediet de hypotheekaanvraag stuk loopt.

 

Heeft u een lening en wilt u vrijblijvend bekijken of Autogeld deze over kan sluiten naar een goedkoper tarief? Neem dan contact op met onze specialisten via 030-6880061